II przetarg na sprzedaż działek położonych we Włościborzu


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Włościborzu  gm. Sępólno Krajeńskie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: 
 
1) działka nr 243/1 o pow. 0,0300 ha  KW BY2T/00014434/3
o wartości  3.899,10 zł (3.170,00 zł + 729,10 zł Vat)
2) działka nr 364/1 o pow. 0,1790 ha KW BY2T/00022394/9
o wartości  20.172,00 zł (16.400,00 zł +3.772,00zł Vat)
3) działka nr 363 o pow. 0,1000 ha KW BY2T/00020779/8
 o wartości  12.435,30 zł (10.110,00 zł +2.325,30 zł Vat)
4) działka nr 370/6 o pow. 0,5485 ha KW BY2T/00022419/1
 o wartości  55.579,40 zł (45.050,00 zł + 10.529,40 zł Vat)
5) działka nr 370/4 o pow. 0,0771 ha KW BY2T/00022516/1
 o wartości 7.785,90  zł (6.330,00 zł + 1.455,90 zł Vat)
 
- na w/w działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 roku  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2
 

1) działka nr 243/1   o godz. 10.00
2) działka nr 364/1   o godz. 10.15
3) działka nr 363      o godz. 10.30
4) działka nr 370/6   o godz. 10.45
5) działka nr 370/4   o godz. 11:00
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 7 stycznia 2020 r. na konto Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 03 grudnia 2019 roku do dnia 9 stycznia 2020 roku.
 
 
 
Sporządziła: Anna Rainko


Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
 
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że:
-administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11
-Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Sobiechowska – kontakt -e-mail: iodo@gmina-sepolno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
-wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
-do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
-do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
-do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
-do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.
Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia
                                                                                                          Administrator
                                                                                               Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Dnia 25.06.2019  r.
 


Wytworzył: Anna Rainko (3 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Rainko (3 grudnia 2019, 12:30:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij