Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym22.07.2019

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

22.07.2019

Informujemy, że do oferty ORCHIDEA Krajeńskie Stowarzyszenie Amazonek, złożonej zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) pn. „RAZEM PO ZDROWIE Z AMAZONKĄ”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19 a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. 

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie od dnia 13 lipca 2019 r. do dnia 19 lipca 2019 r.  żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.


Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski

  Zarządzenie (789kB) pdf
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń (326kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (22 lipca 2019)
Opublikował: Administrator (22 lipca 2019, 13:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91