Obwieszczenie do sprawy IRG 6733.10.2013


                                                                                     Sępólno Krajeńskie 23.09.2013 r.
IRG.6733.10.2013
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
 że w dniu  16 września 2013 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 16 września 2013 r. (wpł. 16.09.2013 r.)
Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą na ul. Koronowskiej 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Kraj. – Nowy Dwór – Więcbork na odc. Sępólno Krajeńskie – Kawle o długości 1,6 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączoną z kompleksową  przebudową drogi gminnej nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w mieście Sępólno Krajeńskie obejmującej działki o nr ewidencyjnych 364, 366/3, 367/3, 368, 412/2, 413/3, 413/4, 423/2, 424/1, 424/2, 425/4, 426, 427/1, 427/2, 428, 619, 662, 688, 724, 775, 833, 1043, 1046 Obręb nr 3 w Sępólnie Krajeńskie, 432/5, 433/12, 433/14, 433/3, 434, 435/2, 688 obręb nr 4 w Sępólnie Krajeńskie, 9/1 obręb Świdwie gm. Sępólno Krajeńskie, 148/7, 148/9, 150/2 obręb Wiśniewka gm. Sępólno Krajeńskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.    
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (23 września 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (23 września 2013, 08:44:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730