Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Przebudowa elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego, na działce o nr ewid. 197/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4, gmina Sępólno Krajeńskie.


IRG.6733.2.2012
 
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu 4 marca 2013 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 4 marca 2012 r. (wpł. 4.03.2012 r.) Pana Zbysława Prużyńskiego zam. przy ul. Jeziornej 13, 89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
Przebudowie elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego, na działce o nr ewid. 197/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.          
 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kabaciński (11 marca 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (11 marca 2013, 11:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808