Menu

aktualności i ogłoszenia

kalendarz gminnych imprez

nasza gmina

władze i struktura

jednostki organizacyjne

prawo lokalne, dokumenty

finanse gminy

zamówienia publiczne

sprawy do załatwienia

oświadczenia majątkowe

wybory

Obwieszczenie dotyczące zmiany decyzji środowiskowej IRG.6220.8.2013


                                                                   Sępólno Krajeńskie, dnia 28 listopada  2013 r.
IRG.6220.8.1.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających
 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 i  87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania
1.        o wszczęciu dnia 28 listopada 2013 r. na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15-07-2013r. znak: IRG.6220.8.2013  dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Uzbrojeniu terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim na działkach: 21, 22, 27/2, 28, 29, 34, 37, 47, 48, 87/1, 87/2, 89, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 124/3, 164/1, 30,33, 36, 44, 45, 46, 91, 95, 128/17, 128/42, 128/43, 26  obręb 2 w Sępólnie Krajeńskim.”
 
Zmiana decyzji dotyczy ujęcia działki o nr ewid. 25 obręb 2 Sępólno Krajeńskie oraz działek o nr ewid. 361 i 377 obręb Sikorz gmina Sępólno Krajeńskie
 
2.   Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
3.   Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 28 listopada 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.
4.   Dokumentacja sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) na każdym etapie toczącego się postępowania.
5.   Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 oraz 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla 2, sołectwa Sikorz,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.

 Z up. Burmistrza
mgr inż Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data : 28-11-2013 r.
 

Wytworzył: Małgorzata Barabach (28 listopada 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (28 listopada 2013, 10:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 702

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij