OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających


Sępólno Krajeńskie, dnia 20 sierpnia 2013 r.
IRG.6220.18.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających

 
Zgodnie z art. 10, 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 j.t.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U., Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania
1.        o wszczęciu dnia 19 sierpnia 2013 r. na wniosek Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński, ul.Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji
Sępólno Krajeńskie - Nowy Dwór - Więcbork
na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle
o dł. 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu,
połączona z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina
w m. Sępólno Krajeńskie.
 
Działki o numerach ewidencyjnych:
 
364; 366/3; 367/3; 368; 412/2; 413/3; 413/4; 423/2; 424/1; 424/2; 425/4; 426; 427/1; 427/2; 428; 429/6; 619; 662; 688; 724; 775; 833; 982; 994; 1019; 1043; 1045; 1046 i 1057, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Sępólno Kraj.-3,
 
379/2; 380/2; 381/2; 404/6; 405/5; 413/4; 426/12; 426/15; 426/18; 426/20; 428/2; 429/2; 430/2; 432/5; 433/12; 433/14; 433/3; 434; 435/2; 518; 668/1; 675 i 688, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Sępólno Kraj.-4,
 
9/1, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Świdwie,
 
148/7; 148/9 i 150/2, województwo kujawsko - pomorskie, powiat sępoleński, gmina Sępólno Krajeńskie, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie, obręb ewidencyjny Wiśniewka.
 
2.   Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.
3.   Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ma na celu zbadanie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwrócił się w dniu 20 sierpnia 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zostaną powiadomione o postanowieniach organów opiniujących w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji.
4.   Strony postępowania mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją sprawy (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia, mapami)                   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (ul. Tadeusz Kościuszki 11, pokój nr 7B w godzinach pracy urzędu) oraz wnosić uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
5.   Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla Nr 1, sołectwa Świdwie,  sołectwa Wiśniewka, sołectwa Kawle na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
 
 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (20 sierpnia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (20 sierpnia 2013, 15:25:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij