Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Sępólno Krajeńskie, dnia 17.06.2013 r.
 
IRG.6220.8.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm),
 
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uzbrojeniu terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim na działkach: 21, 22, 27/2, 28, 29, 34, 37, 47, 48, 87/1, 87/2, 89, 92, 93, 94, 96/1, 96/2, 124/3, 164/1, 30,33, 36, 44, 45, 46, 91, 95, 128/17, 128/42, 128/43, 26 obręb 2 w Sępólnie Krajeńskim.”
zawiadamiam strony postępowania
 
1.      o wydaniu następujących dokumentów stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia:
a)      opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, znak: N.NZ-401-8/13 z dnia 03.04.2013 r. (wpł. 04.04.2013 r.),
b)      postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4240.249.2013.DM.2 z dnia 07.06.2013 r. (wpł. 10.06.2013 r.),
c)      postanowienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, znak: IRG.6220.8.2013 z dnia 17.06.2013 r.
 
2.  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi                          z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli                                     i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń Samorządu Osiedla 2, sołectwa Sikorz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
 
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
Na postanowienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  znak: IRG.6220.8.2013 z dnia 17.06.2013 r. nie przysługuje zażalenie.
 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
 
Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (17 czerwca 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (17 czerwca 2013, 10:35:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 650

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij