Obwieszczenie o wpłynięciu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko


Sępólno Krajeńskie, dnia 03.06.2013 r.
IRG.6220.7.2013
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10, art. 49, art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Melioracja gruntów rolnych Iłowo” gmina Sępólno Krajeńskie”
wszczętego na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Grzelczyk - WPUP MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler   ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń, dnia 24.05.2013 r. do tut. Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Mając powyższe na uwadze Burmistrz Sępolna Krajeńskiego, postanowieniem Nr IRG.6220.7.2013 z dnia 24.05.2013 r., z urzędu podjął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
            Zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Sępólna Krajeńskiego pismem Nr IRG.6220.7.2013 z dnia 03.06.2013 r. zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi    z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli   i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,   89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Iłowo, Jazdrowo, Radońsk, Lutowo – Gmina Sępólno Krajeńskie, Sypniewo, Jeleń  - Gmina Więcbork, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku.
Na niniejsze postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie.


Z up. Burmistrza
mgr inż. Maria Grochowska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (3 czerwca 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (3 czerwca 2013, 15:09:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 931

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij