Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Sępólno Krajeńskie, dnia 09.04.2013 r.


 
IRG.6220.7.2013


 
OBWIESZCZENIE


 
Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam strony postępowania, iż
w toku prowadzonego postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.:
„Melioracja gruntów rolnych Iłowo” gmina Sępólno Krajeńskie”
 
wszczętego na wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul.Okrzei 74a, 87-800 Włocławek, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Marcin Grzelczyk - WPUP MELBUD s.c. Marcin Grzelczyk & Piotr Szefler   ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń
1)      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim pismem znak : N.NZ-401-6/13 z dnia 29.03.2013 r. (wpł. 03.04.2013 r.)  stwierdził, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2)      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.228.2013.BW z dnia 02.04.2013 r.(wpł. 04.04.2013 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uwzględniając środowiskowe uwarunkowania wynikające z realizacji w/w przedsięwzięcia jaka również biorąc pod uwagę opinię powyższych organów, dnia 09.04.2013 r. wydał postanowienie znak IRG.6220.7.2013, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
            Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi   z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji, na tablicy ogłoszeń sołectwa Iłowo, Jazdrowo, Radońsk, Lutowo – Gmina Sępólno Krajeńskie, Sypniewo, Jeleń  - Gmina Więcbork, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku.
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia).
 
 
Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia……………. 
 


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 kwietnia 2013)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (9 kwietnia 2013, 14:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij