2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


                                                             
Uchwała pobierz Uchwała Nr XIII 79 11.pdf (1344kB) BIP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 231 poz. 2115 z dnia 2011-10-14

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńdskim (27 września 2011)
Opublikował: Mirena Frosina (20 lipca 2012, 13:35:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616