Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Sępólno Krajeński, dnia 19.12.2012 r.
IRG.6220.10.2012
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia
że w dniu 19.12.2012 r. została wydana na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci wodociągowej Ø 160 o długości ok. 4950 mb dla wsi Włościbórek wraz z przyłączami do budynków i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na posesje oraz tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany i Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami sąsiadującymi   z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T.Kościuszki 11,    89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 7B.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, w pobliżu miejsca inwestycji (na tablicy sołectwa Włościbórz, Trzciany, Komierowo) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl.
 
Pouczenie
 
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
 
 
 
 

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (19 grudnia 2012)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (19 grudnia 2012, 15:17:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij