Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia


Sępólno Krajeńskie, dnia 22.11.2012 r.
 
Nr.IRG.6220.10.2012
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm),
 
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 160 o długości ok. 4950 mb dla wsi Włościbórek wraz z przyłączami do budynków i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na posesje oraz tłocznej wraz z niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany i Komierowo gmina Sępólno Krajeńskie,
 
zawiadamiam strony postępowania
 
1.      o wydaniu następujących dokumentów stwierdzających brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia:
a)      opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w Bydgoszczy, znak: N.NZ-401-19/12 z dnia 20.09.2012 r.
b)      postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4240.653.2012.AG.2 z dnia 08.11.2012 r (wpł.12.11.2012 r.).
c)      postanowienia Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, znak: IRG.6220.10.2012 z dnia 22.11.2012 r.
 
2.  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi  z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie wywieszone w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa Włościbórz, Trzciany, Komierowo, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
 
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
Na postanowienie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  znak: IRG.6220.10.2012 z dnia 22.11.2012 r. nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
Do wywieszenia:
tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim
tablica ogłoszeń sołectwa Włościbórz, Trzciany, Komierowo
strona internetowa Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim- www.bip.gmina-sepolno.pl
a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (22 listopada 2012)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (22 listopada 2012, 15:11:55)

Ostatnia zmiana: Anna Sotkiewicz-Tumanik (22 listopada 2012, 15:16:40)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 823

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij