Zawiadomienie o wydanej decyzji - Przebudowa ulic

IRG.6220.4.2012                                                              Sępólno Kraj. 2012-03-16
 
 
                                                         Obwieszczenie
                                          Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
o wydaniu decyzji dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r.,Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
 podaję do publicznej wiadomości informację, że:  w dniu 16 marca 2012r. na wniosek
Gminy Sępólno Krajeńskie z siedzibą przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.  została wydana decyzja Burmistrza Sępólna Krajeńskiego  znak: IRG.6220.4.2012 dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:


            Przebudowa ulic I. Krasickiego, H. Sawickiej i S. Kisielewskiego  w Sępólnie Kraj.  na działkach o nr ewid. 2/2, 3/6, 3/17, 3/29, 3/45, 27, 31, 42, 59, 77, 78/2, 127 i 369 obręb geodezyjny nr 3 w Sępólnie Krajeńskim.
 
Z treścią przedmiotowej decyzji,  zebraną dokumentacją oraz uzyskanymi w toku postępowania opiniami – z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  można się zapoznać w pokoju nr 7b w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

                                                    Z up. Burmistrza
                                                    mgr Marcin Koniszewski
                                                 p.o. kierownika referatu inwestycji , rozwoju gospodarczego,
                                                   turystyki i sportu

 
 
IRG.6733.3.2012
 
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r., Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003 r., Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  16 marca 2012 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia
dnia 13 marca 2012 r. (wpł. 15.03.2012 r.) Pana Adama Trzos zam. przy ul. Polnej 23     89-400 Sępólno Krajeńskie, w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
Przebudowie elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego, na działce o nr ewid. 197/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 4, gmina Sępólno Krajeńskie.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w godz.  7.30-15.30 w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.          
           
 
 
p.o. Kierownika
Referatu Inwestycji Rozwoju
Gospodarczego, Turystyki i Sportu
mgr Marcin Koniszewski
 
 


Wytworzył: Małgorzata Barabach (16 marca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (16 marca 2012, 14:35:02)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (30 marca 2012, 07:37:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 725

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij