Odstąpienie od przeprowadzenia sooś

                                                                                         Sępólno Kraj. 2009-01-28
Irg. 7624/8/08/09
 
                                                     POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 47 i 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
 
                                                     Postanawiam
 
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu dotyczącego projektu Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja  na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2015
                                                    Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199. poz. 1227), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in.: projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane przez organy administracji, ustalające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowy projekt stanowi aktualizację Programu Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2004-2011 wraz z Planem Gospodarki Odpadami uchwalonego w dniu 25 listopada 2004 r., przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim Uchwałą Nr XXV/224/04. Tym samym, stwierdza się, że tylko sporządzenie (ewentualnie zmiana) planu gospodarki odpadami, który będzie ustalał ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, będzie wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z informacji dołączonej do wniosku Burmistrza Sępólna Kraj. wynika, iż przewidziane do realizacji przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na   gatunki i siedliska chronione na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000. Projektu Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja  na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2015 uzyskał negatywne postanowienia dotyczące konieczności przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: Starosty Sępoleńskiego (pismo znak: RO.7633-2/09 z dnia 03-02-2009r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-2/09 z dnia 04-02-2009 r.)
Priorytetowe działania ekologiczne zostały sformułowane w nawiązaniu do Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą na lata 2011-2014, Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 2010. Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Sępoleńskiego aktualizacja na lata 2008- 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 oraz Strategii Rozwoju Powiatu Sępoleńskiego na lata 2007 - 2013. Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach przedmiotowego projektu ma pozytywny wpływ na środowisko. W przypadku inwestycji, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów zamieszczona w projekcie pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów środowiskowych.
 
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.
 
                                                         Pouczenie
         Od niniejszego postanowienia nie przysługuje stronie prawo do wniesienia zażalenia.

                                                               Z up. Burmistrza
                                                               mgr Bartosz Łangowski
                                                               Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                               Rozwoju Gospodarczego,
                                                               Turystyki i Sportu


Wytworzył: Małgorzata Barabach (18 marca 2009)
Opublikował: Barabach Małgorzata (18 marca 2009, 10:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij