budowa wodociagu w miejscowości Komierówko

Irg. 7331/99/08                                                            Sępólno Kraj., 2008-09-04
 
                                               Obwieszczenie
                                        o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )
 
                                              zawiadamia się
 
że w dniu  4 września 2008 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 3 września 2008r Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj., w celu ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przewodu wodociągowego we wsi Komierówko, gmina Sępólno Kraj, na działkach o nr ew.: obręb Sikorz: 196/8 i 154/1, obręb Komierowo: 104/1, 106, 98, 95/11.
 
            W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie, Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7A w godz.  9-15) 

                                                        Z up. Burmistrza
                                                        mgr Bartosz Łangowski
                                                        Kierownik Referatu, Inwestycji,
                                                        Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (4 września 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 września 2008, 08:32:20)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (5 września 2008, 12:32:46)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1086