postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu

Irg. 7624/4/08                                                                  Sępólno Kraj. 2008-09-16

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących  znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573 z późn. zm.), oraz art. 123 ustawy  z dnia 14 czerwca 2000 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity  tekst Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz wraz z postanowieniami Państwowego Powiatowy Inspektora Sanitarnego znak: N.NZ-401-8/08 z dnia 10-09-2008r. oraz Starosty Sępoleńskiego znak: RO.7633-33/08 z dnia 11-09-2008r.

Postanawiam

uznać, że dla inwestycji polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych, na działkach o nr ew. 129/10, 10/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wiśniewka oraz na działce o nr ew. 200/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kawle, gmina Sępólno Kraj., należy opracować raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia powinien zawierać dane określone w art. 52 ust. 1-3, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

       Uzasadnienie

Firma Nowa Energia Sp. z o.o. ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia wystąpiła z wnioskiem z dnia 11-08-2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych, na działkach o nr ew. 129/10, 10/6 położonych w obrębie geodezyjnym Wiśniewka oraz na działce o nr ew. 200/12 położonej w obrębie geodezyjnym Kawle, gmina Sępólno Kraj.
 Do wniosku dołączono:
-  „Informację o planowanym przedsięwzięciu…”
-  mapę sytuacyjno-wysokościową obejmującą przewidywany teren, na którym będzie     realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.
Rozpatrywane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wnioskowana instalacja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zapisana została w pkt. 6 w/w. rozporządzenia jako „instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m.
Wniosek wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu uzyskał pozytywne postanowienia dotyczące konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Starosty Sępoleńskiego (pismo znak: RO.7633-33/08 z dnia 11-09-2008r.) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: N.NZ-401-8/08 z dnia 10-09-2008 r.)
Po analizie przedłożonych informacji wynika że planowana inwestycja jest nowym przedsięwzięciem. Pomimo korzyści dla środowiska przyrodniczego, polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, nie sposób przewidzieć, ewentualnych negatywnych skutków jej funkcjonowania.
Mając powyższe na uwadze orzekam jak w sentencji.

                                                                                Pouczenie
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

                                                      Z up. Burmistrza
                                                      mgr Batrosz Łangowski
                                                      Kierownik Referatu Inwestycji, 
                                                      Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu 

Otrzymują:
1. Nowa Energia Sp. z o.o. ul. Balladyny 17, 81-524 Gdynia
2. a/a.


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 września 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 września 2008, 09:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij