Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej od miejscowości Kawle do Sępólna Kraj.

Sępólno Kraj. 2008-01-21

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie: Gminy Sępólno Krajeńskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, i deszczowej z tłoczniami ścieków od miejscowości Kawle aż do Sępólna Krajeńskiego po rzekę Sępolenkę wraz z przyłączami sieci kanalizacyjnej i deszczowej na działkach o nr 773, 769, 774, 768, 832, 767, 831, 766, 765, 764, 828, 763, 827, 762, 826, 761, 825, 760, 824, 759, 823, 746, 745, 820, 744, 819, 743, 818, 817, 741, 816, 740, 815, 739, 814, 738, 813, 737, 812, 736, 811, 722, 810, 721, 808, 720, 807, 719, 806, 718, 805, 711, 804, 803, 713, 802, 714, 801, 800, 798, 797, 794 – Sępólno Kraj., ul. Kochanowskiego, 772, 695, 771, 758, 757, 756, 755, 671, 754, 663, 753, 752, 620, 751, 618, 750, 617, 749, 616, 748, 615, 735, 614, 734, 733, 732, 611, 731, 610, 730, 609, 729, 552, 728, 551, 549, 726, 725, 716, 715, 620 – Sępólno Kraj., ul. Wyspiańskiego, 704, 686, 703, 685, 702, 684, 700, 677, 699, 676, 675, 674, 673, 672 – Sępólno Kraj., ul. Kopernika, 696, 707, 698, 705 – Sępólno Kraj., ul. Nałkowskiej, 683, 660, 682, 658, 681, 659, 680, 657, 679, 656, 670, 669, 654, 668, 644, 667, 642, 665, 664, 634, 630, 627, 623 – Sępólno Kraj., ul. Kiepury, 653, 585, 652, 584, 651, 583, 650, 582, 549, 581, 648, 580, 647, 579, 646, 578, 643, 577, 641, 576, 637, 639, 575, 635, 633, 628, 626, 624, 622 – Sępólno Kraj., ul. Wieniawskiego, 574, 573, 422, 572, 421, 571, 420, 570, 419, 569, 418, 568, 417, 567, 416, 566, 415, 565, 414, 564, 560/12, 560/18 – Sępólno Kraj., ul. Moniuszki, 608, 598, 607, 597, 606, 596, 605, 595, 604, 594, 603, 593, 602, 601 – Sępólno Kraj., ul. Kossaka, 592, 559, 558, 590, 557, 589, 555, 554, 553 – Sępólno Kraj., ul. Małcużyńskiego, 381/1, 423/1, 586, 661, 687, 706, 708, 709, 5/4, 5/3, 413/4, 675 – Sępólno Kraj., ul. Chopina, 672, 671, 670 – Sępólno Kraj., ul. Reja, 26, 75, 25, 72, 71, 23/2, 23/1, 68, 20, 19, 18, 60, 17, 58, 16, 55, 14, 51, 13, 50, 12, 47, 11, 46, 10, 43, 9, 40, 39, 7, 36, 6, 35, 5, 32, 4, 28, 3/35, 29/1, 29/2, 3/25, 3/37, 3/34, 3/20, 3/1, 43 – Sępólno Kraj., ul. Krasickiego, 74, 157, 70, 128, 69/2, 69/1, 66, 65, 62, 61, 57, 56, 53, 52, 49, 48, 45, 44, 41, 38, 37, 34, 33, 3/42, 3/39, 3/23, 3/18, 3/15, 3/16, 3/7, 2, 78/2, 78/1 – Sępólno Kraj., ul. Sawickiej, 154, 148, 150, 151, 152, 143/1, 144, 145, 146, 136, 137, 138, 139, 140, 130, 132, 133, 134, 159/1 – Sępólno Kraj., ul. Słoneczna, 173/25, 173/23, 173/26, 173/35 – Sępólno Kraj., ul. Zakątek, 180, 170, 179, 169, 175, 156, 173/40, 173/39, 155, 173/31, 173/28, 173/27, 88 – Sępólno Kraj., ul. Orzeszkowej, 178, 475, 177, 452, 176, 543, 173/13, 173/12, 173/11, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/6, 173/5, 173/4, 173/19, 173/22, 173/21, 186/8, 186/4, 186/5 – Sępólno Kraj., ul. Turystyczna, 439, 438, 437, 548, 547, 186/21, 546, 545, 542, 186/19 – Sępólno Kraj., ul. Plażowa, 462, 441, 461, 442, 460, 443, 458, 444, 457, 445, 446, 455, 447, 454, 448, 451, 544 – Sępólno Kraj., ul. Letniskowa, 493, 492, 465, 491, 466, 481, 467, 480, 468, 479, 469, 478, 470, 477, 471, 474, 472, 453 – Sępólno Kraj., ul. Zielona, 495, 522, 490, 507, 489, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 476 – Sępólno Kraj., ul. Kwiatowa, 786, 513, 785, 512, 506, 511, 505, 510, 504, 509, 503, 508, 786 – Sępólno Kraj., ul. Wypoczynkowa, 516, 517, 530, 518, 529, 519, 528, 520, 527, 521, 526 – Sępólno Kraj., ul. Wczasowa, 515, 514, 788, 362/6 – Sępólno Kraj., ul. Sadowa, 348/1, 342/1, 351/3, 346/2, 268, 266, 264, 262, 340/2, 252, 251/4, 250/5, 250/6, 205/7, 338/4, 338/5, 247, 431/3, 536, 242/2, 240, 537, 236, 533, 235, 534, 232, 532, 331, 228/4, 496, 501, 494, 324/1, 500, 463, 499, 440, 223/7, 223/6, 221/6, 221/5, 22/4, 341/2, 347/1, 330/1, 348/2, 349/2, 349/4 – Sępólno Kraj., ul. Polna, 286, 287/5, 172/1, 213/2, 213/3, 285, 217/1, 216, , 217/2, 264, 277, 218/1, 259, 210, 211/1, 211/2, 258, 257, 209, 256, 208, 255, 206/3, 254, 207/2, 250/3, 245, 205/1, 207/3, 243, 205/2, 202, 238, 237, 230, 229, 227/2, 226/2, 225/2, 224/2, 172/2, 244, 278, 283, 287/7, 284, 191/2 – Sępólno Kraj., ul. Jeziorna, 362, 306, 363, 305, 368/1, 368/4, 368/2, 368/3, 304, 370, 303/2, 371/5, 371/6, 300, 301, 302, 372, 294, 295/1, 373/2, 296/4, 295/1, 353/3, 376, 354/4, 377, 349/6, 349/5, 350/5, 350/1, 350/4, 379/1, 356, 411, 412/1, 412/2, 357, 410, 359/1, 359/2, 409, 362/5, 361/7, 408, 362/7, 363/4, 407, 187/2, 406, 184, 405, 183, 404/1, 404/2, 182, 403, 181, 402/2, 401, 171/1, 171/2, 400, 168, 399, 167, 398, 166, 397, 165, 396, 164, 395, 162, 394, 161, 393, 158, 392, 391, 390, 21/3, 388, 387, 389, 784, 385, 383, 783, 384, 381, 380, 382, 782, 378, 376, 781, 377, 374, 373, 375, 780, 371, 793/3, 793/2, 793/8, 354/4, 386, 188, 402/1, 303/1, 188, 375, 373, 303/4, 372, 371/6 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego, 410, 411/1, 412/1, 414, 340/6, 340/11, 340/4, 415, 343, 416, 344, 417, 418, 345, 421/1, 419/1, 419/2, 420/1, 348, 684, 349/2, 349/3, 687, 351/2, 340/2, 440/1, 353/1, 441, 354/1, 442, 355, 443, 491, 445/1, 444, 445/2, 492/2, 450, 451, 494, 452, 495, 454, 497/1, 497/2, 455, 498, 456, 499, 458, 500, 459, 461, 462, 467/1, 470, 469/2, 501, 472, 503, 505/1, 506, 468, 507/1, 507/2, 464/5, 508, 473, 474, 509, 476/2, 510, 477/1, 478, 479, 483, 123/3, 489, 490, 339/1, 409, 410, 345, 684, 349/2, 349/3, 687, 353/1, 353/2, 354/1, 492/2, 505/1, 340/6, 343, 188/3, 343/2, 340/7, 340/8, 340/7, 354/2, 685, 688, 411/2, 505/3, 683, 347, 517/1, 351/1, 344, 497/3, 478/2, 464/5, 340/8, 340/7 – Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza, 515/1, 114/1, 114/2, 114/11, 114/20, 114/30, 114/36, 114/9, 114/33, 114/21, 114/4, 114/31, 114/34, 114/32, 122/5, 116, 122/2, 122/3, 124/2, 127/3, 157/2, 114/35, 157/1, 122/4, 122/5, 515/3 – Sępólno Kraj., ul. Koronowska, 486/7, 488/3 – Sępólno Kraj., ul. Wiatrakowa, 371/1, 383, 375, 384, 391, 392, 393, 395, 385, 367, 394, 359, 402/1, 404, 405/1, 406, 371/3, 390, 366 – Sępólno Kraj., ul. Nowy Rynek, 357, 360/4, 358/1, 358/2, 364, 365, 360/3, 360/1, 367 – Sępólno Kraj., ul. Krótka, 247, 177/1, 249/2, 174, 251, 255, 173/4, 253, 172/3, 254, 287/2, 287/7, 288, 267, 289, 266, 299/1, 290, 265, 292, 264, 312/1, 312/2, 263/2, 313, 262/3, 262/4, 261/1, 260, 261/2, 314, 260, 315/1, 258, 327, 329, 361, 330, 331, 332/1, 332/2, 356, 335, 334, 336, 337, 366, 315/2, 291/2, 293, 362, 173/1, 292, 335, 362, 173/1, 173/3 – Sępólno Kraj., ul. Hallera, 309, 282, 307, 299, 310 – Sępólno Kraj., ul. Krzyżowa, 274, 275/1, 296/3, 296/1, 275/2, 297, 276, 279 – Sępólno Kraj., ul. Podgórna, 260, 261, 265/1, 265/3, 270, 352/3, 265/2, 272/2, 373/1, 272/1 – Sępólno Kraj., ul. Wodna, 538/1, 537/2, 195/1, 196, 223/1, 223/2, 223/4, 224, 240, 241/1, 243, 244, 246/1, 178, 179/3, 180/1, 181, 182, 183, 185/1, 185/5, 186/4, 187, 188/5, 188/3, 188/2, 188/6, 189, 190/2, 186/4, 180/4, 184/2, 185/6, 190/3, 192/2, 223/5, 186/1, 185/4, 539/5, 223/5, 179/4, 179/10, 190/3, 184/1, 185/3 – Sępólno Kraj., pl. Wolności, 197/1, 220, 198/3, 198/4, 219, 213, 200/1, 210, 201/1, 287, 202/1, 288, 203/1, 289, 204/1, 291, 199/3, 219, 214 – Sępólno Kraj., ul. Młyńska, 217, 237, 215, 212, 234, 280, 283, 281, 294, 295, – Sępólno Kraj., ul. Kościelna, 236, 252, 235, 241/2, 242, 233, 232, 228/1, 248/6, 248/7, 228/2, 243 – Sępólno Kraj., ul. Studzienna, 218/1, 230, 218/6 – Sępólno Kraj., ul. Ratuszowa, 227, 270, 271, 211, 275, 276, 277, 278/2, 279/2, 279/1, 284, 285, 286, – Sępólno Kraj., ul. Średnia, 272, 305, 273, 300, 297, 274 – Sępólno Kraj., ul. Farna, 304, 308, 328, 311, 114/12, 114/13, 114/14, 114/15, 114/16, 307, 511 – Sępólno Kraj., ul. Ogrodowa, 351/1, 354/2, 352, 76 – Sępólno Kraj., ul. Spadowa, 424, 439, 425, 429/3, 429/1, 429/4, 426/1, 440/3, 440/2 – Sępólno Kraj., ul. Targowa, 191/5, 520, 191/6, 521, 191/7, 522, 191/8, 523, 530, 531, 532, 533, 534 – Sępólno Kraj., ul. Kościuszki, 200/10, 148/13, 5/2, 37/2, 428, 427/2, 434, 426/10, 427/1, 200/12, 200/13, 115/2, 127/3, 148/15, 148/17, 148/12, 148/14, 148/6, 148/15, 148/11, 150, 2, 3, 5/1, 429/4, 429/3 –Kawle – Sępólno Kraj., ul. Targowa, 770, 724, 688, 701, 678, 645, 662, 619, 747, 424/1, 775, 560/19, 562, 599, 587, 723, 425/4, 413/3, 424/2, 413/4, 668, 27, 31, 3/6, 77, 78/1, 78/2, 3/29, 3/17, 2/1, 127, 129/5, 172, 173/37, 173/36, 173/32, 185, 186/5, 186/9, 186/10, 450, 449, 459, 473, 482, 497, 523, 524, 539, 316/1, 348/2, 347/2, 342/2, 342/4, 498, 249/2, 338/6, 535, 498, 223/4 – Sępólno Kraj., Osiedle Jana Pawła II,  343/2, 253/1, 263, 269, 316/2, 354/3, 352/2, 540, 360, 271, 273/6, 220, 213/4, 213/3, 213/2, 351/2, 213/4, 344, 345, 349/1, 349/2, 267, 268, 349/4, 352/1, 352/3, 353/3, 435, 209, 253/1 – Sępólno Kraj., ul. Sadowa – przepompownia Jeziorna, 780, 781, 782, 783, 784, 557, 781, 782, 560/17, 402/1 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego – ul. Małcużyńskiego, 369, 364, 365 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego – ul. Wodna, 120, 119, 118, 518, 181, 122/3, 512 – Sępólno Kraj., ul. Koronowska – ul. Ogrodowa, 114/8, 113, 115, 114/27, 155 – Sępólno Kraj., ul. Koronowska- ist. kan., 435/2, 436, 374, 437, 323/1, 325/1, 353/2, 352, 340/11, 338 – Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza – przepompownia Ogrodowa, 129, 488/1, 517/1, 487, 480, 517/4, 517/3 – Sępólno Kraj., ul. Sienkiewicza – ul. Wiatrakowa, 48, 488/4, 517/6, 516, 469/1, 505/2, 504, 512, 464/4, 464/1, 466, 468, 88 – Sępólno Kraj., stacja paliw – ul. Ogrodowa, 268 – Sępólno Kraj., ul. Hallera – Parafia, 257, 306, 262/5, 262/2 – Sępólno Kraj., ul. Przesmyk – Parafia, 245, 239, 231, 269, 278/2 – Sępólno Kraj., ul. Studzienna – Parafia, 225, 222, 216, 282, 36/2, 36/3, 41/5, 208, 33, 34, 35, 37/2 – Sępólno Kraj., ul. Kościelna – przepompownia Farna, 215, 539/7, 195/2, 200/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 205, 207/1, 209, 195/3, 191/2, 192/1 – Sępólno Kraj., przepompownia Jeziorna – przepompownia Młyńska, 295/3, 434, 293, 308, 300, 301, 299, 284, 285 – Sępólno Kraj., ul. Wojska Polskiego – ul. Krzyżowa – ul. Jeziorna, 280, 215, 176/1, 274, 216 – Sępólno Kraj., ul. Podgórna – przepompownia Jeziorna, 539/7, 291, 3/26, 3/27, 3/14, 222/4, 321/1, 83, 291, 191/1, 290, 291, 209  - Sępólno Kraj., kanały deszczowe, wyloty.
- przyłącza energetyczne do tłoczni, przepompowni ścieków – na działkach nr 209, 323/1, 282, 297, 300 obr.4 km.2, 76 obr.5, 213/3, 213/4, 215 obr.3 km.5, 2, 3/29 obr.3 km.2 i 3, 210 km.1 Kawle.
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji pok. Nr 7 C.

                                                                     Z-ca Burmistrza
                                                                     mgr inż. Marek Zieńko

 

 


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 stycznia 2008)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 stycznia 2008, 08:39:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1441

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij