Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje:

 • rejestr inwestycji i remontów(księga obiektu budowlanego),

 • rejestr zarządzeń dyrektora,

 • rejestr wypadków uczniów, pracowników szkoły,

 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,

 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,

 • rejestr wydanych kart rowerowych,

 • rejestr skarg i wniosków,

 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

 • rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

 • ewidencja uczniów w szkole,

 • ewidencja świadectw szkolnych,

 • ewidencja pieczęci i pieczątek,

 • ewidencja delegacji służbowej,

 • ewidencja odznaczonych  i nagrodzonych,

 • spis inwentaryzacyjny,

 • planowanie, sprawozdawczość,

 • księgi dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),

 • dziennik korespondencji,

 • dziennik kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,

 • protokoły  Rady Pedagogicznej,

 • protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,

 • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,

Dokumentacja archiwalna prowadzona zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną:

 • arkusze ocen,

 • akta osobowe pracowników,

 • dzienniki szkolne,

 • księgi protokołów RP,

 • inne dokumenty szkolne zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

metryczka


Wytworzył: Iwona Łozicka (25 listopada 2015)
Opublikował: Iwona Łozicka (25 listopada 2015, 13:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853