Struktura Organizacyjna

Organami Szkoły Podstawowej w Zbożu zgodnie ze Statutem Szkoły są: 


1. Dyrektor Szkoły  - mgr Ewa Śliwińska 

2. Rada Pedagogiczna w składzie: 

-         mgr Justyna Bamberska 

-         mgr Marek Bąkowski 

-    mgr Radosław Burdon 

-         mgr Grażyna Fifielska  

-         mgr Katarzyna Kacprowicz – Borucka 

-         mgr Ewa Mindikowska 

-         mgr Damian Nagel 

-         mgr Eugeniusz Pankanin

-         mgr Edyta Pruska

-         mgr Grażyna Schlumm

-         mgr Małgorzata Spiczak Brzezińska

-         lic.   Adrianna Strawa 

-         mgr Anna Szylka

-         mgr Urszula Śliwińska 

3. Rada Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski


Szkoła działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425)
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
 • Aktów wykonawczych
 • Statutu Szkoły
 • Zarządzeń Kuratora
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 • Ramowego planu pracy szkoły
 • Planu rozwoju Szkoly Podstawowej
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
  Regulaminu Rady Rodziców

  CELE I ZADANIA SZKOŁY:  
CELE I ZADANIA SZKOŁY.doc (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Iwona Łozicka (5 czerwca 2007)
Opublikował: Iwona Łozicka (5 czerwca 2007, 10:30:03)

Ostatnia zmiana: Iwona Łozicka (1 grudnia 2020, 10:22:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4418