2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0151- 39/06

Zarządzenie Nr Or. 0151- 39/06
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1,2,8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej ZS Nr 1 w Sępólnie Kr. oraz po uzgodnieniu z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty, Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego zarządza, co następuje:


1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim Panu mgr Grzegorzowi Marciniakowi na okres 8 m-cy, tj. do 31 sierpnia 2007 r.


2. Szczegółowy zakres obowiązków określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do powołanego dyrektora pełnić będzie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                           Waldemar Stupałkowski

zal>> (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Maria Chmielewska (29 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Chmielewska (26 czerwca 2007, 08:14:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 989