2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 22/06

Zarządzenie Nr Or. 0151 – 22/06
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 1,2,3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 6 lipca 2006 r. Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr Or. 0151-13/06 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz w związku z brakiem zastrzeżeń ze strony Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zarządza, co następuje:


1. Powierza się z dniem 1 września 2006 r. funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Pani mgr Wandzie Tuńskiej na okres pięciu lat szkolnych.


2. Szczegółowy zakres obowiązków określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do powołanego dyrektora pełnić będzie Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                          Waldemar Stupałkowski

zał>> (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Maria Chmielewska (1 sierpnia 2006)
Opublikował: Maria Chmielewska (26 czerwca 2007, 07:30:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1068