2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or.0151/7/06

Zarządzenie Nr Or.0151- 7/2006

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 13 marca 2006 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2005rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zarządza, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz ogłosić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Kr. za 2005 rok (52kB)

_______________________________________________________________________________

BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Uchwała Nr 4/S/2006 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 roku (154kB)
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  Uchwała Nr 4/Kr/2006 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 marca 2006 roku dotycząca zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Sępólna Krajeńskiego za 2005 rok (167kB)


metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (13 marca 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (14 maja 2007, 10:30:20)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (17 maja 2007, 09:21:13)
Zmieniono: poprawiono nazwę zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1033