2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Zarządzenie Nr Or. 0151/12/06

Zarządzenie Nr Or. 0151-12/06
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 czerwca 2006 roku

zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego 
zarządza, co następuje:

W Uchwale Nr XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005r. zmienionej Uchwałą Nr  XL/326/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2006r., Uchwałą Nr  XLI/328/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2006r.,  Uchwałą Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr XLIV/346/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 czerwca 2006 r. oraz zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr Or.0151-11/06 z dnia 10 maja 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

                                                           § 1

1. Dochody budżetowe w kwocie 28 700 717,08 zł
- zwiększa się o kwotę 22 562,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)
28 723 279,08 zł
W tym:
-dotacje na zadania zlecone związane
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wynoszą

4 953 610,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie 29 319 708,08 zł
- zwiększa się o kwotę 22 562,00 zł
- wydatki po zmianie wynoszą
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)
29 342 270,08 zł

                                                           § 2

Deficyt budżetowy w kwocie  618 991,00 zł  pozostaje bez zmian.
 
                                                          § 3

Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

                                                           § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Burmistrz
   Sępólna Krajeńskiego 
Waldemar StupałkowskiUzasadnienie do Zarządzenia Nr Or. 0151- 12/06
Burmistrza  Sępólna Krajeńskiego
 z dnia 30 czerwca 2006 roku

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego   Nr WFB.I.3011-19/06 z dnia  20 czerwca 2006 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801, rozdział 80101, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz w dziale 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy tj. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych.
             Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością realizacji wypłat pieniężnych na to zadanie przed terminem Sesji Rady Miejskiej.

U.L.    

Zał. nr 1 i 2 - Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
BiP w JST - Gmina Sępólno Krajeńskie  pobierz>> (38kB)

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (30 czerwca 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (11 maja 2007, 12:42:36)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (18 maja 2007, 08:12:45)
Zmieniono: poprawiono nazwę zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1007