Zamówienia do 130 tys. PLN

Zamówienia do 130 tys. PLN

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.„Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa” [...]

Ponowne rozeznanie rynku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie w trybie [...]

Rozeznanie rynku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Wykonanie w trybie [...]

metryczka