2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

2021

Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie pobierz Uchwała_XXX.293.2021.pdf (177kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po [...]

Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych pobierz Uchwała_XXX.292.2021.pdf (445kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/289/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2021, pobierz Uchwała_XXX.289.2021.pdf (331kB) Uchwała podlega [...]

Uchwała Nr XXX/285/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Sępólno Krajeńskie oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku pobierz Uchwała_XXX.285.2021.pdf (258kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2021r.

pobierz Uchwała_XXX.282.2021.pdf (1828kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Data wejścia w życie: 31 marca 2021 r.Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała Nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody pobierz Uchwała_XXIX.279.2021.pdf (1046kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w [...]

Uchwała Nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r.

w sprawie zwrotu oraz zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2021 [...]

Uchwała Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2021r.

 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2021 rok pobierz Uchwała_XXVIII.255.2021.pdf (1519kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w [...]

metryczka