2010

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

2010

W y k a z nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z  [...]

II przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Reja

        Gkr. 0621-22/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości   W y k a z [...]

Ogłoszenie przetarg ograniczony Młyńska 3

                                          &n [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                         &nbs [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) [...]

Ołoszenie Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierzawy

                                         &nbs [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ulicy Sadowej w Sępólnie Kraj.

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 88/5 w Jazdrowie

Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 [...]

Przetarg na sprzedaż działki nr 87/1 we wsi Wysoka Kraj

       Gkr. 0621-7/10 O g ł o s z e n i e                   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o [...]

Przetarg na sprzedaż działek przy ul. Baczyńskiego w Sępólnie Kraj.

Gkr. 0621-7/2010 O g ł o s z e n i e      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego [...]

Wykaz nieruchomości do użyczenia

           Gkr. 0621- 6/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

          Gkr. 0621-7/10     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż działki usługowo-handlowej

Gkr. 0621-3/10            O g ł o s z e n i e     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości     W y k a z  [...]

Przetarg ograniczony dot. działki przy ulicy Kościuszki 151/4 o pow. 60m2

O g ł o s z e n i e    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz. 2603)  Burmistrz Sępólna Kr. ogłasza publiczny przetarg ustny [...]

Wykaz gruntów do dzierżawy

WYKAZ                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

metryczka