2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Wykaz nr 26 nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

      
                                                                                         Sępólno Kraj..2012.10.15
Gkr.6840.44.2011

 

                                                               Ogłoszenie


                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


                      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal nr 17 przy ulicy Bajkowej 2 w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 5990/116134 cz. z działki nr 609/12 o pow. 2266 m² zapisanej w KW 14395.  Lokal znajduje się  na II piętrze budynku, w jego skład wchodzą: korytarz, kuchnia, łazienka, w.c. oraz  dwa pokoje o pow. użytkowej 53,60 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 5.80 m².
     Wartość lokalu   82.000 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.
2. Lokal nr 4 przy ulicy W.Polskiego 8 w Sępólnie Kraj. wraz z udziałem w gruncie 164/1000 cz. z działki nr 303/2 o pow. 242 m² zapisanej w KW 21207. Lokal zlokalizowany jest na II pietrze budynku, w jego skład wchodza p.pokój, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia o pow.uzytkowej 94,45 m². Do lokalu przynalezna jest piwnica o pow. 5.40 m²
Wartość lokalu  95.700 zł  -  sprzedaż bezprzetargowa.


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Kraj. grunt oznaczony symbolem M1 - tereny wielofunkcyjne z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni (22.10.-12.11.2012) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.   telefon (052) 389 42 14.

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 października 2012, 13:05:32)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:59:02)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1465