2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Ogłoszenie 20 - rokowania dot. sprzedaży lokalu przy ul. Hallera 16

                                                                                       Sępólno Kr.,dnia 2012.07.10
Gkr.6840.2.2012


Ogłoszenie o rokowaniach

 

   Na podstawie §25 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze.zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania:

 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Hallera 16 w Sępólnie Krajeńskim  wraz z ułamkową 41/416 cz.guntu z działki nr 291/1 o pow. 379 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 15124.
Lokal znajduje się na poddaszu budynku, w jego skład wchodzą:  kuchnia, trzy pokoje, łazienka z w.c. o pow.użytkowej 41,22 m² oraz przynależna piwnica o pow. 2,25 m²
Lokal wchodzi w skład Wspólnoty Mieszkaniowej.

Cena  wywoławcza  lokalu ustalona została  przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 36.300 zł.

Na powyższy lokal odbyły się dwa bezskuteczne przetargi w dniu 23 marca 2012 roku (cena wywoławcza 36.300 zł) oraz  29 czerwca 2012 roku (cena wywoławcza 29.040 zł)
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie, spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu  16 sierpnia 2012r.  o godz. 9 -tej  w budynku tut. Urzędu pokój nr 1.

Zaliczkę w wysokości 5% ceny wywoławczej lokalu  tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Krajeńskim nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zwrot wpłaconej zaliczki osobom, które nie wygrały rokowań nastąpi po ich przeprowadzeniu.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROKOWANIA” należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu pokój nr 9 najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2012 roku.
Zgłoszenie powinno zawierać
:  imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty, proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Oględzin lokalu, można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.


Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  od dnia  16 lipca 2012r. do dnia 14 sierpnia 2012 r. oraz  zamieszczone na stronie internetowej gminy (BIP)   www.gmina-sepolno.pl

 

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (13 lipca 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 lipca 2012, 11:16:41)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:02:07)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1564