2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990

Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
pobierz Uch Nr XIV 130 2019.pdf (330kB) pdf

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 18 grudnia 2019 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019 poz. 6552 z dnia 2019-12-03 pobierz

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim (27 listopada 2019)
Opublikował: Agnieszka Turzyńska (5 grudnia 2019, 14:11:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140