2019

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2006

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.91.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.90.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.89.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.88.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Piaseczno celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Piaseczno na kadencję [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.87.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.86.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.86.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.85.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.84.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.83.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.82.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.81.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.80.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.80.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia "Programu [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.79.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.79.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.78.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy [...]

Zarządzenie Nr.0050.1.77.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

Zarządzenie Nr.0050.1.77.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.76.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.75.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcząpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.74.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.73.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowypobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.72.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkołypobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.71.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.70.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.69.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.68.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.67.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.66.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.65.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbożupobi [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.63.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.61.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej: Drużyny Ratownictwa Ogólnegopobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.62.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej oraz Planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Sępólno Kraje [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.60.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.60.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.45.2019 pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.59.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.58.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 12czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie  zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.57.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania oferty zgłoszonych w otwartych konkursie ofert na wsparcie [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.56.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.56.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.55.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowiska pracy INSPEKTORA DS. EWIDENCJI [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.54.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.53.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.53.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.51.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.50.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jarosława [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.52.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2019 roku w zakresie pomocy [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.49.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów szkół prowadzonych przez [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.48.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.48.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.47.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskimpobierz   [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.46.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.45.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or.00501.44.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.44.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Zarządzenie Nr Or.00501.42.2019 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.42.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczychpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. ½.43.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1. ½.43.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia  5 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.41.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.41.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskim

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.40.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Sępólnie Krajeńskimpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.39.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert pobierz [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.38.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2019 form

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.37.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania na rok budżetowy 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.36.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr Or. 0050.1.10.2019pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr or. 0050.1.35.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.35.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.34.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.34.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w trzecim konkursie na powierzenie lub [...]

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.28.2019BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOz dnia 1 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok  [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.33.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.32.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr O.r 0050.1.31.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr O.r 0050.1.31.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.18.2019

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.30.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or. 0050.1.18.2019pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.29.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.29.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.27.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.26.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.25.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.24.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.23.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.22.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.22.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.21.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.21.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków zgłoszonych w drugim konkursie na powierzenie lub [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.20.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.20.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorów (Kierowników) Jednostek Organizacyjnych Gminy Sępólno [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.19.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.18.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.17.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.17.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w zakresie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.16.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok pobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.15.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.15.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.14.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.14.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2019 w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.13.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.13.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.12.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.11.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania Zebrań

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.10.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich oraz Ogólnych Zebrań Mieszkańców Osiedli w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.9.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zapewniania bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.8.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.7.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.7.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy księgowy w Urzędzie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2019

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.6.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.5.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowisko pracy księgowy ds. [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.4.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rokpobierz [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.3.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie [...]

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.1.2019 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zasad ustalania czynszu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalnepobierz [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij