Zamówienia do 30 tys. Euro - Gmina Sępólno Krajeńskie

Zamówienia do 30 tys. Euro - Gmina Sępólno Krajeńskie

Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Zapytanie ofertowe na: "Budowę altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym [...]

Procedura szacowania wartości zamówienia (zakup kamizelek asekuracyjnych)

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: "Zakup kamizelek asekuracyjnych"Załącznik: [...]

Procedura szacowania wartości zamówienia (zakup silnika el., akumulatora, ładowarki)

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: "Zakup silnika elektrycznego, akumulatora i ładowarki do akumulatora" do łodzi.Załą [...]

Zapytanie ofertowe pn.: "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędny utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Zapytanie ofertowe "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na zadanie: "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym [...]

Zapytanie ofertowe "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędny utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Zapytanie ofertowe "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na zadanie: "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem [...]

Zapytanie ofertowe "Zakup aparatu fotograficznego"

Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: "Zakup aparatu fotograficznego" w ramach realizacji projektu "Budowa altany rekreacyjnej wraz z niezbędnym utwardzeniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą" [...]

Zapytanie ofertowe "Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030"

Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030” [...]

Zapytanie ofertowe "Zakup foto ścianki oraz tablicy informacyjnej"

Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: "Zakup foto ścianki oraz tablicy informacyjnej" [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świdwie.

Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świdwie. [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świdwie

Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świdwie.   14.11.2019 r. [...]

Zakup i dostawa wraz z montażem elementów placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.

Gmina Sępólno Krajeńskie zaprasza do składania ofert na - Zakup i dostawę wraz z montażem elementów placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie gminy Sępólno Krajeńskie [...]

Zapytanie ofertowe na: Renowację parkietu dębowego, wykonanie nowej podłogi oraz trzykrotne lakierowanie podłóg na salach gimnastycznych w szkołach podstawowych gm. Sępólno Krajeńskie.

Gmina Sępólno Krajeńskie reprezentowana przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim oraz Szkołę Podstawową w Lutowie gmina Sępólno Krajeński, zaprasza do złożenia ofert na:Część 1. Renowację parkietu dębowego oraz [...]

Zapytanie Ofertowe: "Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim, ul. Nowy Rynek 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie, na potrzeby kuchni z zapleczem i pomieszczeniami socjalnymi."

Zapytanie ofertowe  dla zadania  pn " Opracowanie dokumentacji projektowej na:Rozbudowę budynku Gminnego Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Sępólnie Krajeńskim, ul. Nowy Rynek 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie,  [...]

Zapytanie Ofertowe: "Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Reja i ul. Prusa na dz. nr 405/10, 668/2, 668/3, 668/1, 406/2, 690/2, 408/5, 408/4, 408/6 obr. 0004 Sępólno Krajeńskie"

Zapytanie Ofertowe: "Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Reja i ul. Prusa na dz. nr 405/10, 668/2, 668/3, 668/1, 406/2, 690/2, 408/5, 408/4, 408/6 obr. 0004 Sępólno Krajeńskie"Załączniki: [...]

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na: „Budowę domu dziennego pobytu dla osób starszych”

Załącznik:W związku z licznymi zapytaniami Gmina Sępólno Krajeńskie informuje, iż powyższy budynek ma zostać przeznaczony dla 30 osób. [...]

aktualizacja 2018-03-02: "W celu zwiększenie konkurencyjności wśród Wykonawców zmieniamy warunki udziału w zapytaniu w zakresie doświadczenia. W związku z powyższym termin składnia ofert ulega przedłużeniu do dnia 07.03.2018 r."

aktualizacja: W celu zwiększenie konkurencyjności wśród Wykonawców zmieniamy warunki udziału w zapytaniu w zakresie doświadczenia. W związku z powyższym termin składnia ofert ulega przedłużeniu do dnia 07.03.2018 r." [...]

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na: ,,Przebudowie i wyposażeniu sali widowiskowo­kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim".

02.03.2018 r.W celu zwiększenie konkurencyjności wśród Wykonawców zmieniamy warunki udziału w zapytaniu w zakresie doświadczenia. W związku z powyższym termin składnia ofert ulega przedłużeniu do dnia 07.03.2018 r. [...]

Rozeznanie rynku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim”.

Rozeznanie rynku na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim”. Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis [...]

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Gmina Sępólno Krajeńskie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: ,,Zakup lodzi wędkarskich oraz lodzi żaglowych." Załącznik: [...]

Zapytanie ofertowe Lutowo - Wilkowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: 1. Remont i przebudowa budynku starej szkoły w Lutowie obejmująca adaptację obiektu na potrzeby społeczne. 2. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie gm. Sępólno Kra [...]

Rozeznanie rynku Lutowo - Wilkowo

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dla zadania pn „Opracowanie dokumentacji projektowej na: 1. Remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu na potrzeby [...]

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 11, budynku [...]

Rozeznanie rynku.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 11, budynku [...]

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia „Zakup łodzi wędkarskich oraz łodzi żaglowych.” [...]

metryczka