PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Komunikat w sprawie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sępoleńskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r. zawieszona zostaje na terenie Powiatu Sępoleńskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, email) jest złożenie na adres: sepolnopow@pro.onet.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Poniżej wzór wniosku.

Załącznik - Wniosek o zgłoszenie porady na odległość (60kB) word

W celu ustalenia terminu porady istnieje możliwość rejestracji w systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W przypadku braku dostępu do Internetu przez osobę uprawnioną należy zadzwonić pod numer 52 388 13 00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.

Załącznik - Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (448kB) pdf
 
Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z darmowej pomocy prawnej mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady. Aby dokonać oceny trzeba wypełnić „część B” karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie lub przesłać na adres email: sepolnopow@pro.onet.pl. Poniżej wzór „część B” karty pomocy prawnej.

Nieodpłatna mediacja

W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:
  • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: radca prawny Karol Czerkawski (Organizacja Pozarządowa Civitas)Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia
  • Punktu w Kamieniu Krajeńskim – radca prawny Karol Czerkawski, adwokat Anna Krawczyk, adwokat Jakub Rudziński
Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Wzory oświadczeń

Załącznik - Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (90kB) pdf

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2021 roku

Załącznik - Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Sępoleńskim (298kB) pdf
 
Więcej informacji: https://www.bip.powiat-sepolno.pl/903,nieodplatna-pomoc-prawna
 
Zdjęcie

Zdjęcie


Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim (27 listopada 2017)
Opublikował: Administrator (27 listopada 2017, 10:14:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (15 stycznia 2021, 14:00:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3158