2017

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992
1991 | 1990

Uchwała Nr XXXVI/276/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała nr XXXVI 276 2017.pdf (8397kB) Data wejścia w życie: 2017-09-27Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3701 z dnia 2017-10-02 [...]

Uchwała Nr XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała nr XXXV 274 2017.pdf (564kB) Data wejścia w życie: 2017.09.20  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3352 z dnia 2017-09-05 pobierz [...]

Uchwała Nr XXXV/267/2017nRady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała nr XXXV 267 2017.pdf (8211kB)  Data wejścia w życie: 2017-08-30Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3351 z dnia 2017-09-05 pobierz [...]

Uchwała Nr XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XXXV 265 2017.pdf (273kB)  Data wejścia w życie: 2017.09.20  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 3350 z dnia 2017-09-05 pobierz [...]

Uchwała Nr XXXIII/262/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XXXIII 262 2017.pdf (617kB) (ul. Spacerowa) Data wejścia w życie: 2017-07-19Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2776 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/261/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

pobierz Uchwała Nr XXXIII 261 2017.pdf (539kB) (ul.Bukowa) Data wejścia w życie: 2017-07-19Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2775 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/260/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim

 pobierz Uchwała Nr XXXIII 260 2017.pdf (517kB) (ul.Miodowa) Data wejścia w życie: 2017-07-19Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2774 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/259/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie

pobierz Uchwała Nr XXXIII 259 2017.pdf (444kB) Data wejścia w życie: 2018-01-01Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoRok 2017 poz. 2773 z dnia 2017-07-04 [...]

Uchwała Nr XXXIII/258/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie i zagospodarowania tych [...]

Uchwała Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

pobierz Uchwała Nr XXXIII 253 2017.pdf (1766kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia.Data wejścia w życie: [...]

Uchwała Nr XXXIII/251/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

 pobierz Uchwała Nr XXXIII 251 2017.pdf (8904kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoData wejścia w życie: 2017-06-28Uchwała [...]

Uchwała Nr XXXI/247/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”, pobierz Uchwała Nr XXXI 247 2017.pdf (572kB) Uchwała podlega ogłoszeniu w [...]

Uchwała Nr XXXI/243/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz Uchwała Nr XXXI 243 2017.pdf (3491kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r.

pobierz Uchwała Nr XXX 239 2017.pdf (1017kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 2017-04-25Uchwała [...]

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok pobierz Uchwała Nr XXX 236 2017.pdf (4234kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy [...]

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych pobierz Uchwała Nr XXX 240 2017.pdf (1281kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku [...]

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w [...]

Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczaniapobierz Uchwała Nr XXIX 230 2017.pdf (2022kB) Uchwała [...]

Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu

pobierz Uchwała Nr XXIX 229 2017.pdf (323kB) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok

pobierz Uchwała Nr XXIX 225 2017 1 czesc.pdf (5294kB) pobierz Uchwała Nr XXIX 225 2017 2 czesc.pdf (5754kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała Nr XXVIII/215/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – zasiłki celowe, posiłki, zasiłki okresowe, pomoc rzeczowa i zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się pobierz [...]

Uchwała Nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r.

 Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie pobierz [...]

Uchwała Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rokpobierz Uchwała Nr XXVIII 213 2017.pdf (2229kB) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij