Zawiadomienie o wydanej decyzji znak Irg. 6730.68.2017 w dnia 17-08-2017r.

                                                                                                                                                     
Irg.6730.68.2017                                                                   Sępólno Krajeńskie 2017-07-27
ZAWIADOMIENIE 
  
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
                                                            informuję, że
w dniu 17-08-2017r. została wydana decyzja znak: Irg. 6730.68.2017 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż, na działce o nr ewid. 118/7 położonej w obrębie geodezyjnym Niechorz gmina Sępólno Krajeńskie,
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 20-06-2017r. znak: Irg. 6730.68.2017 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony są informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2017r.

Z up. Burmistrza 
mgr inż Marek Zieńko


Otrzymują:
Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy poprzez zawiadomienie umieszczone na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (17 lipca 2017)
Opublikował: Barabach Małgorzata (17 sierpnia 2017, 09:40:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107