Budowie instalacji zewnętrznej gazu dn 125 PE dla zakładu produkcyjnego firmy PLANIKA Sp. z o.o.


Sępólno Krajeńskie 13.06.2017 r.
Irg.6733.17.2017
Obwieszczenie
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 
            Zgodnie z art. 61§ 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
 
zawiadamia się
 
że w dniu  7 czerwca 2017 roku, zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 31 maja 2017 r. (wpł. 07.06.2017 r.) Firmy PLANIKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 22, 86-061 Brzoza, polegającej na:
 
Budowie instalacji zewnętrznej gazu dn 125 PE dla zakładu produkcyjnego firmy PLANIKA Sp. z o.o.. Inwestycja obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 191/2 położoną w obrębie geodezyjnym nr 5 w Sępólnie Krajeńskim.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku  w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w (pok. 7B) w poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-15.30, wtorek w godzinach 7.30-16.00, piątek w godzinach 7.30-15.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz wypowiedzieć się co do zebranego w w/w sprawie materiału dowodowego, składać wnioski i uwagi oraz przedłożyć dodatkowe dokumenty.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.            
 
 
 
 
                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                  Anna Sotkiewicz-Tumanik
                                              Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 

metryczka


Wytworzył: Krzyszto Kabaciński (13 czerwca 2017)
Opublikował: Krzysztof Kabaciński (13 czerwca 2017, 09:17:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118