Obwieszczenie przed wydaniem decyzji fotowoltaika Trzciany


Sępólno Krajeńskie, dnia 29-04-2016r.
Irg.6220.1.2016
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 23)  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r poz. 353),
 
 
w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek Pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego  występującego w imieniu Firmy Chatteris Investments Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miodowej 10,
 00-252 Warszawa reprezentowanej na mocy udzielonego pełnomocnictwa   przez Pana Marcina Bagińskiego, adres do korespondencji ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
 
„Budowie farmy fotowoltaicznej „Trzciany I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o nr ewid. 69/2, obręb ewidencyjny Trzciany, gmina Sępólno Krajeńskie”
zawiadamiam strony postępowania
1.      o wydaniu następujących dokumentów uzgadniających realizację przedsięwzięcia:
a)      opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Krajeńskim, znak: N.NZ-401.9.2016 z dnia 16-03-2016r.,
b)      postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WOO.4242.48.2016.JM z dnia 05-04-2016r. (wpł. 11-04-2016r.)
 
2.  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach dla  ww. przedsięwzięcia
 
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi                          z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli                                     i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,             ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń sołectwa Trzciany – Gmina Sępólno Krajeńskie,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sępólno Krajeńskie, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl, www.bazaoos.gdos.gov.pl, www.ekoportal.gov.pl
Każda z zainteresowanych stron może zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami, jak również wnieść ewentualne wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
 
z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz- Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju GospodarczegoNiniejsze obwieszczenie zamieszczono :
- na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim,
- na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl
- na stronie internetowej www.bazaoos.gdos.gov.pl
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Trzciany
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….

Wytworzył: Małgorzata Barabach (4 maja 2016)
Opublikował: Barabach Małgorzata (4 maja 2016, 10:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij