Obwieszczenie o wydanej decyzji Zagospodarowania plaży miejskiej w Sępólnie KrajeńskimSępólno Krajeński, dnia 10-02-2015r.
Irg.6220.13.2014.2015
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia
że w dniu 10-02-2015r. została wydana na wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Zagospodarowanie plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim”
Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi  z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób. Szczegółowy wykaz właścicieli  i władających oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie (pokój nr 7B).
Podstawę wydania niniejszego obwieszczenia stanowi art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazuje, iż w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej  poprzez obwieszczenie wywieszane w pobliżu miejsca inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń Samorządu Mieszkańców nr 2, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim oraz na stronie internetowej www.bazaoos.gdos.gov.pl www.ekoportal.gov.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl
Pouczenie
Strony przedmiotowego postępowania mają prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uważa się dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).
 
Z up. Burmistrza
mrg inż Maria Grochowska
Kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju gospodarczego

Wywieszono na tablicy
ogłoszeń…………….…..
w dniu……………….….
i zdjęto dnia…………….
 
Sporządziła: Małgorzata Barabach
Data: 10-02-2015r.


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 lutego 2015)
Opublikował: Barabach Małgorzata (10 lutego 2015, 13:17:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij