WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim działając na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65) przeznacza niżej wymienione lokale użytkowe, wchodzące w skład zasobu Gminy Sępólno Krajeńskie, będące w trwałym zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, do wynajęcia na czas oznaczony 
w trybie przetargowym:


Nr działki geodezyjnej: 193/5
Oznaczenie wg księgi wieczystej: KW 22911
Powierzchnia najmu: 65,92m2
Adres najmu: Dziechowo
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: lokal gastronomiczny
Minimalna stawka miesięcznego czynszu netto (zł/m2): 10,40 zł
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie, do 10 każdego miesiąca


Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości. Czynsz płatny będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez wynajmującego. Oprócz czynszu najemca ponosić będzie koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłat za wodę i odbiór ścieków. Umowa najmu z najemcą wyłonionym w drodze przetargu zostanie zawarta na czas oznaczony. 

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim oraz Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim na okres 21 dni od dnia 18 lutego 2021 r. do dnia 10 marca 2021 r.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
Marek Chart

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Goldyszewicz (18 lutego 2021)
Opublikował: Aleksandra Goldyszewicz (22 lutego 2021, 11:48:24)
Podmiot udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59