Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku ograniczeniami w przyjmowaniu interesantów, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:
  1. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu tj.7.30-15.15) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Bliższych informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod nr tel. 52 389 4222,  52 389 4250 e-mail: sekretariat@gmina-sepolno.pl.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (30 marca 2020)
Opublikował: Administrator (30 marca 2020, 11:26:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98