OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego - Molo

OGŁOSZENIE
O przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego

Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego – o powierzchni 65.92m2, usytuowanej na molo spacerowym na działce położonej w Dziechowie, od strony promenady przy jeziorze Sępoleńskim w Sępólnie Krajeńskim, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 193/5, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, pod KW nr 22911, wyposażonego w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, klimatyzację i ogrzewanie, z przeznaczeniem na kawiarnię.

Stawka wywoławcza czynszu najmu netto: 10,00  za m²

Wadium: 1000,00 zł

Uczestnikami przetargu mogą być:
•    podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
•    spółki cywilne;
•    osoba prawna lub inny podmiot gospodarczy podlegający rejestracji w KRS;
•    osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, która złoży oświadczenie, że po wygranym przetargu przedłoży dokument rejestracyjny firmy w terminie do 14 dni od zamknięcia przetargu.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1.    Wpłata wadium w terminie do dnia 9 marca 2020 r. Wadium wnoszone jest
w pieniądzu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Centrum Sportu
i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19, BANK BGŻ BNP PARIBAS, nr konta: 55203000451110000004161870.

2.    Złożenie w terminie do dnia 10 marca 2020 r. do godz. 10:00 w biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19 pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu oraz innych niezbędnych dokumentów zamieszczonych w instrukcji dla oferentów. Instrukcja dostępna jest w biurze CSiR ul. Chojnicka 19 lub do pobrania na stronach internetowych: www.csir-sepolno.pl lub www.bip.gmina-sepolno.pl w zakładce: Jednostki Organizacyjne/Centrum Sportu i Rekreacji.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2020, w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji
w Sępólnie Krajeńskim, ul. Chojnicka 19, o godzinie 10:30.

Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 052/321 0 321 lub 691 121 331.   
      
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

załączniki:
1. Ogłoszenie (16kB) word
2. Instrukcja dla Oferentów (21kB) word
3. Załącznik nr 1 do instrukcji dla Oferenta (30kB) word
4. Załącznik nr 2 do instrukcji dla Oferenta (28kB) word
5. Załącznik nr 3 do instrukcji dla Oferenta (23kB) word
6. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym (14kB) wordmetryczka


Wytworzył: Aleksandra Goldyszewicz (24 lutego 2020)
Opublikował: Aleksandra Goldyszewicz (24 lutego 2020, 12:11:42)
Podmiot udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68