Irg. 6220.22.2019.2020 zawiadomienie 7 dni przed wydaniem decyzji

                                                                                                                                                    
Irg.6220.22.2019.2020                                                              Sępólno Krajeńskie 2020-02-21

ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH
I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI    
   Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
informuję, że  w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce o nr ewid. 194/3 położonej w miejscowości Włościbórek, gmina Sępólno Krajeńskie ”, strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
            Z up. Burmistrza 
mgr Anna Sotkiewicz - Tumnaik
                                        Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Otrzymują: 
1.      Wnioskodawca
2.      Strony postępowania poprzez zawiadomienie i obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl , na tablicy informacyjnej urzędu oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – Sołectwo Włościbórz, Trzciany
3.      a/a.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (21 lutego 2020)
Opublikował: Barabach Małgorzata (21 lutego 2020, 09:38:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98