Informacja o wydanej decyzji Irg. 6730.93.2019

                                                                                                                                                    
Irg.6730.93.2019                                                                   Sępólno Krajeńskie 2019-12-05
 
ZAWIADOMIENIE 
  
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania     administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm),
                                                            informuję, że
w dniu 05-12-2019r. została wydana decyzja znak: Irg. 6730.93.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem na działce ewid. nr 156/13 obręb nr 0011 Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie. Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 02-10-2019r. znak: Irg. 6730.93.2019 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony są informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2019r.
 
  
   Z up. Burmistrza
mgr Anna Sotkiewicz - Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
 
Otrzymują:
1.       Strony postępowania wg zestawienia znajdującego się w aktach sprawy poprzez zawiadomienie umieszczone na stronie www.bip.gmina-sepolno.pl

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (9 grudnia 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (9 grudnia 2019, 13:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61