zawiadomienie przed wydaniem decyzji Irg. 9730.93.2019 Sikorz

Irg.6730.93.2019                                                                    Sępólno Krajeńskie 2019-11-13
ZAWIADOMIENIE 
  
 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.),
                                                              informuję, że
w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem na działce ewid. nr 156/13 obręb nr 0011 Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
Zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. W związku z wysłanym pisemnym zawiadomieniem w dniu 02-10-2019r. znak: Irg. 6730.93.2019 w niniejszej sprawie o kolejnych etapach postępowania strony będą informowane poprzez udostępnienie pisma zamieszczonego na stronie internetowej gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolno.pl, zakładka zagospodarowanie przestrzenne 2019r.
 
Z up. Burmistrza
mgr inż Marek Zieńko
Z-ca Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (13 listopada 2019)
Opublikował: Barabach Małgorzata (13 listopada 2019, 09:02:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128