2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Sprzedaż działek na Osiedlu Jana Pawła II przy ul. Wiklinowej

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wiklinowej w Sępólnie Krajeńskim.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: KW: BY2T/00010657/4

1) działka nr 834/1 o pow. 0,0900 ha o wartości  53.283,60 zł (43.320,00 zł + 9.963,60 zł Vat)
2) działka nr 834/2 o pow. 0,0943 ha o wartości  55.953,90 zł (45.930,00 zł +10.563,90 zł Vat)
3) działka nr 834/3 o pow. 0,0942 ha o wartości  57.838,20 zł (45.340,00 zł +12.498,20 zł Vat)
4) działka nr 834/4 o pow. 0,0951 ha o wartości  56.309,40 zł (45.780,00 zł + 10.529,40 zł Vat)
5) działka nr 1082/1 o pow. 0,1298 ha o wartości 76.850,40 zł (62.480,00 zł + 14.370,40 zł Vat)
6) działka nr 1082/2 o pow. 0,0883 ha o wartości 47.883,90 zł (38.930,00 zł + 8.935,90 zł Vat)
7) działka nr 1082/3 o pow. 0,1006 ha o wartości 59.561,52 zł (48.424,00 zł + 11.137,52 zł Vat)
8) działka nr 1082/6 o pow. 0,1011 ha o wartości 57.797,70 zł (46.990,00 zł + 10.807.70 zł Vat)
9) działka nr 1082/7 o pow. 0,1008 ha o wartości 59.679,60 zł (48.520,00zł +11.159,60zł Vat)  

 
- na w/w działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano decyzję o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.  

Szczegółowych informacji udziela Anna Rainko tel. 523894213 pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września  2019 roku  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2

1) działka nr 834/1  o godz. 10.00
2) działka nr 834/2  o godz. 10.15
3) działka nr 834/3  o godz. 10.30
4) działka nr 834/4  o godz. 10.45
5) działka nr 1082/1  o godz. 11:00
6) działka nr 1082/2  o godz. 11.15
7) działka nr 1082/3  o godz. 11.30
8) działka nr 1082/6  o godz. 11:45
9) działka nr 1082/7   o godz. 12.00  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 17 września 2019 r. na konto Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640 lub w kasie tut. Urzędu.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.

Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 19 sierpnia 2019 roku do dnia 19 września 2019 roku.

metryczka


Wytworzył: Anna Rainko (19 sierpnia 2019)
Opublikował: Administrator (19 sierpnia 2019, 15:45:23)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 13:46:11)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333