ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

 
Irg.6220.2.2019                                                                       Sępólno Krajeńskie 2019-08-02
 
ZAWIADOMIENIE 
STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH
PRZED WYDANIEM DECYZJI 
 
 
   Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuję, że w związku z toczącym się postępowaniem, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno-magazynową zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 252/5 i 236 położonych w obrębie ewid. nr 0005 Sępólno Krajeńskie” strony mają możliwość zapoznania się  i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11, pokój nr 7B, w poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30, wtorek: 7.30-16.00, piątek: 7:30-15.00).
 
              
Z up. Burmistrza
 mgr Anna Sotkiewicz-Tumanik
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
                                                                                                                                         
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca
2.      Strony postępowania poprzez zawiadomienie i obwieszczenie zamieszczone na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl , na tablicy informacyjnej urzędu oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia – Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 1
3.      a/a.

metryczka


Wytworzył: Anna Sotkiewicz-Tumanik (2 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Sotkiewicz-Tumanik (2 sierpnia 2019, 14:54:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145