Strona główna  >  Uchwały  >  2007
Uchwały z roku 2019  |  Uchwały z roku 2018  |  Uchwały z roku 2017  |  Uchwały z roku 2016  |  Uchwały z roku 2015  |  Uchwały z roku 2014  |  Uchwały z roku 2013  |  Uchwały z roku 2012  |  Uchwały z roku 2011  |  Uchwały z roku 2010  |  Uchwały z roku 2009  |  Uchwały z roku 2008  |  Uchwały z roku 2007  |  Uchwały z roku 2006  |  Uchwały z roku 2005  |  Uchwały z roku 2004  |  Uchwały z roku 2003  |  Uchwały z roku 2002  |  Uchwały z roku 2001  |  Uchwały z roku 2000  |  Uchwały z roku 1999  |  Uchwały z roku 1998  |  Uchwały z roku 1997  |  Uchwały z roku 1996  |  Uchwały z roku 1995  |  Uchwały z roku 1994  |  Uchwały z roku 1993  |  Uchwały z roku 1992  |  Uchwały z roku 1991  |  Uchwały z roku 1990

Uchwała nr XV/112/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

Na podstawie art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie32 540 760,09 zł
zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem
Nr 1 i 1a)
99 480,55 zł
dochody po zmianie wynoszą32 640 240,64 zł
w tym:
dotacje celowe na zadania
zlecone z zakresu administracji
rządowej w kwocie
6 300 704,00 zł
2.Sumę wydatków w kwocie33 235 477,09 zł
zwiększa się o kwotę
(zgodnie z załącznikiem
Nr 2 i 2a)
99 480,55 zł
wydatki po zmianie wynoszą33 334 957,64 zł
3. Deficyt budżetu wynosi694 717,00 zł

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.      
                                                                                                                      
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek
     


                                                    
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV/112/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia  2007 roku


Sumę dochodów zwiększa  się o kwotę 99 480,55 zł

W poszczególnych paragrafach dokonuje się aktualizacji planów dochodów o kwoty przewidywane do wykonania do końca roku.
Ponadto w rozdziale:

75023 § 2910 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 6 747,34 zł, w wyniku kontroli NIK oraz wydanych decyzji w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, środki te zostaną
przeznaczone na wydatki inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej,
75801 § 2920 – zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 5 126 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku,
80195 § 2030 – zwiększa się plan dotacji celowych na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników o kwotę 72 301 zł, na podstawie decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-73/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.,
85214 § 2030 – zmniejsza się plan dotacji celowych na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 56 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3011-67/07 z dnia 30 listopada 2007 r.

Sumę wydatków zwiększa się o kwotę 99 480,55 zł

W planie wydatków dokonuje się zmian na podstawie przewidywanego do końca roku wykonania z uwzględnieniem wydatków określonych w/w decyzjami.


Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok (103kB) excel
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku i latach następnych (38kB) excel
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (19kB) excel
Prognoza kwoty długu publicznego i spłat na rok 2007 i lata następne (24kB) excel


Opublikował: Milena Kujawa (4 stycznia 2008, 08:35:29)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (4 stycznia 2008, 10:43:17)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2211

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij