Uchwała nr XIV/95/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 22 listopada 2007w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie KrajeńskimNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/95/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim o kwotę 199 500 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Tomasz Cyganek
 

 

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/95/07  
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 listopada  2007 roku

 

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną odzwierciedlającą poparcie Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego dla podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 199 500 zł w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.
 Podwyższenia kapitału dokonuje się z przeznaczeniem na budowę wodociągów w gminie Sępólno Krajeńskie.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.
 
U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
            Tomasz Cyganek


metryczka


Opublikował: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 08:59:32)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (28 listopada 2007, 09:15:09)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1744