Uchwała nr XI/72/07RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMz dnia 30 sierpnia 2007w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XI/72/07
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2007


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2007 r.


                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            Tomasz Cyganek                                                                  Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XI /72/07
                                                                                        RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
                                                                                        z dnia 30 sierpnia 2007 r.Podjęcie uchwały jest niezbędne celem realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej z dnia 16 sierpnia 2007 r. Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

I.F.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. (450kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Chart (14 listopada 2007, 13:40:23)

Ostatnia zmiana: Anna Sobieszczyk (19 listopada 2007, 12:04:33)
Zmieniono: przeniesiono uchwałę do katalogu RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1307