Uchwała nr XIV/130/2019Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskimz dnia 27 listopada 2019zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIV/130/2019
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 listopada 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Sępólno Krajeńskie oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
pobierz Uch Nr XIV 130 2019.pdf (330kB) pdf

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Data wejścia w życie: 18 grudnia 2019 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019 poz. 6552 z dnia 2019-12-03

metryczka


Opublikował: Agnieszka Turzyńska (4 grudnia 2019, 12:13:26)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Turzyńska (5 grudnia 2019, 10:52:48)
Zmieniono: dodano publikację uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 589