zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne w Gminie Sępólno Krajeńskie

zamawiający: Gmina Sępólno Krajeńskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Irg.271.8.1.2020
wartość: powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  11:00
wynik postępowania: przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferując cenę za wykonanie zadania w wysokości 4 035 876,65 zł brutto, 100,00 pkt. Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert, oraz spełnia warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1, 1a i 1b ustawy oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia wymagania rozdziału X i XV SIWZ. 
Ogłoszenie o zamówieniu (131kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (280kB) word
Załączniki do SIWZ od 1 do 7 (198kB) rar

Klucz publiczny. Uwaga: Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.
Klucz publiczny (1kB) plik


Instrukcja Użytkowania Systemu miniPortal ePUAP
Instrukcja Użytkowania Systemu miniPortal ePUAP (3088kB) pdf

18.12.2020 r.
Ze względu na modyfikacje systemu miniPortal, wprowadzone od dnia 14.12.2020 r., Zamawiający dokonał zmiany zapisów w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - modyfikacja (282kB) word
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie (71kB) pdf

Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP
Instrukcja Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP (2828kB) pdf

28.12.2020 r.
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 (52kB) pdf

30.12.2020 r.
Streszczenie oceny ofert (56kB) pdf

05.01.2021 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (242kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Paulina Pawełek
Opublikował: Paulina Pawełek (18 listopada 2020, 21:52:19)

Ostatnia zmiana: Paulina Pawełek (5 stycznia 2021, 10:27:41)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276